Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Radomska filia WUP na studenckich targach pracy

„Zbuduj swoją markę” – pod takim hasłem odbyły się Targi Pracy na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w których uczestniczyła także radomska filia WUP.

Lokalne ożywienie gospodarcze - forum w Łosicach

Forum poświęcone współpracy między lokalnymi władzami i przedsiębiorcami pod hasłem „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu...

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej – pierwsze podsumowanie

MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne ponad 320 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.3.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WM dotyczące wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie wydatków związanych ze szkoleniami niań w ramach projektu z Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywnosci zawodowej RPO WM 2014-2020

Stopa bezrobocia w marcu

Na koniec marca br. na Mazowszu było zarejestrowanych 187 714 bezrobotnych, w tym 92 454 kobiety (49,3 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7 proc. (średnia dla kraju 8,1 proc.).

Forum Osób Niepełnosprawnych w Radomiu

Kolejne już forum „Wszyscy Równi” poświęcone aktywizacji osób niepełnosprawnych zorganizowała 26 czerwca radomska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Siedleccy laureaci Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017

Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej, Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie”, Spółdzielnia Socjalna „Relaksownia”, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach oraz Mostostal...

Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych odbędą się 6-7 czerwca br. w Płocku. W ramach przedsięwzięcia zaplanowana jest konferencja „Sukces mimo wszystko" oraz piknik integracyjny.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informujemy, że 18 maja 2017 zaktualizowane zostały  Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  Znowelizowany dokument wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ.   

Wyświetlanie 291 - 300 z 3 860 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę