Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16

W związku z zakończeniem Posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-001/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zamieszcza listę ze składem Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski współfinansowane z EFS, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 dla Osi priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy" ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM.

Stopa bezrobocia w styczniu

Na koniec stycznia 2017 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 196 344 bezrobotnych, w tym 96 817 kobiet (49,3 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 7,4 proc. (dla kraju 8,6 proc.).

Szkolenie z podstawowych zasad realizacji i rozliczania projektów finansowanych z RPO WM

Szkolenie „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” odbyło się 24 lutego br. w Radomiu.

Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrach na Mazowszu

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych w Centrach na Mazowszu w II kwartale 2017 r.

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu regionalnego "Mazowsze 2017"

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podpisał 24 lutego br. porozumienie z powiatowymi urzędami pracy o realizacji programu regionalnego „Mazowsze 2017".

Aktualizacja harmonogramu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Aktualizacja harmonogramu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16

Przekaż 1 procent na mazowieckie organizacje pozarządowe

Marszałek Województwa Mazowieckiego zachęca mieszkańców Mazowsza do przekazywania 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego, w szczególności tych działających na terenie województwa.

Aktualizacja harmonogramu naborów w ramach RPO WM 2014-2020 na 2017 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje aktualny harmonogram naborów w ramach RPO WM 2014-2020 przyjęty uchwałą ZWM 266/221/17 w 21 lutego 2017 r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już wkrótce

Do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zaprasza od 18 do 21 maja 2017 roku organizator - Ministerstwo Rozwoju.

Wyświetlanie 291 - 300 z 3 794 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę