Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników”

Płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu adresowanym do Beneficjentów RPO WM 2014-2020, które odbędzie 16 sierpnia br.

Zaproszenie na szkolenie - „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM w kontekście prawidłowego określania celów, kryteriów i wskaźników”

Rekrutacja zakończona 11 sierpnia z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Żłobek finansowany z EFS szansą na powrót rodzica do pracy - spotkanie informacyjne w Siedlcach

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce, pobyt dzieci u opiekunów dziennych lub zatrudnienie niani.

Konkurs na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM - spotkanie informacyjno-promocyjne

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu zaprasza 21 sierpnia br. na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu na projekty w ramach Poddziałania 8.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktualizacja bazy zawartych umów w ramach Działania 8.2 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje zaktualizowaną bazę zawartych umów w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 dla Działania 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM 2014-2020.

Płockie Targi Aktywności Zawodowej - zaproszenie dla pracodawców

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Płockich Targach Aktywności Zawodowej, które odbędą się 12 października br. w Centrum Widowiskowo-Sportowym ORLEN ARENA w Płocku.

Nabór wniosków ramach Poddziałania 8.3.1 RPO WM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego...

Aktualizacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuję zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków.

Aktualizacja aplikacji ADU_EFS (wesja 2.1)

Aplikacja służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS oraz umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Wyświetlanie 291 - 300 z 3 891 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę