Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu  VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał...

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu rozpoczyna realizację projektu "Radomski Biznes III", w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgłoszenia kandydatów do udziału w projekcie będą przyjmowane od 13 do 27 sierpnia br. Projekt „Radomski...

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu rozpoczyna realizację projektu "Radomski Biznes IV", w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgłoszenia kandydatów do udziału w projekcie będą przyjmowane od 17 do 28 czerwca br. Projekt "Radomski...

Projekt "Moja firma - Moją szansą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu  VI Rynek pracy otwarty dla...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

12,0%Stopa bezrobocia w Polsce
10,2% Stopa bezrobocia woj.mazowieckie

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 22.686,84 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy