Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


            gwarancje dla młodzieży  KRAZ     EURES
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Do końca grudnia 2015 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu realizuje projekt „Radomski Biznes V" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie 01.09.2005 r. - 31.08.2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zrealizował pięć projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, obejmując swoim zasięgiem 21 powiatów Mazowsza. Celem bezpośrednim projektów było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo...

W ramach projektu zorganizowano dla Beneficjentów Ostatecznych szkolenia w zakresie podstaw języka angielskiego oraz obsługi komputera. Ponadto w zależności od potrzeb Beneficjentów Ostatecznych projektu przeprowadzone są również szkolenia: opiekun osób starszych, chorych i małych dzieci, ABC Przedsiębiorczości, bukieciarstwo, magazynier - operator...

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia:

8,2% w Polsce

7,2 %  woj.mazowieckie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę