Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Do końca grudnia 2015 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu realizuje projekt „Radomski Biznes V" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  UWAGA ! NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu  VI...

Projekt "Moja firma - Moją szansą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu  VI Rynek pracy otwarty dla...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

12,0%Stopa bezrobocia w Polsce
9,9% Stopa bezrobocia woj.mazowieckie

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 22.686,84 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy