Aktualności

Więcej aktualności

Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Do końca grudnia 2015 r. filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu realizuje projekt „Radomski Biznes V" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W okresie 01.09.2005 r. - 31.08.2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zrealizował pięć projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, obejmując swoim zasięgiem 21 powiatów Mazowsza. Celem bezpośrednim projektów było aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz...

Od 01.02.2007 r. Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Radomiu rozpoczęła realizację projektu "Nowe Perspektywy - Nowe Wyzwania". Projektem jest objęta grupa 49 osób długotrwale bezrobotnych powyżej 24 miesięcy z regionu radomskiego skłonnych podjąć pracę. W ramach projektu zorganizowano dla...

  UWAGA ! NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu  VI...

Więcej

Rynek pracy

Statystyki i analizy

Stopa bezrobocia:

9,8% w Polsce

8,4%  woj.mazowieckie

Statystyki i analiza

Stawki

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 23.372,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd

Informacje dla niepełnosprawnych

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy