Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Baner Punkt Informacyjny Ukraina
Baner link do Mazowieckiego Oserwatorium Rynku PracyKrajowy Fundusz Szkoleniowy baner   Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój baner FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)  Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego baner      gwarancje dla młodzieży baner  Rejestr Agencji Zatrudnienia banerRejestr Instytucji Szkoleniowych baner Poradnictwo zawodowe baner   EURES baner Mazowieckie Partnerstwo Lokalne baner Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 2013-2020 banerMazowiecki Rynek Pracy baner Baner rozliczanie udzielonej pomocy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2021" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 300.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2020" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 335.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia
Polska 5,1%
Mazowsze 4,2%

Statystyki i analiza

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę