Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


tarcza

KOMUNIKAT 1: W związku z dużą liczbą wniosków, które wpływają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Informujemy że nie jesteśmy w stanie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące etapu rozpatrywania konkretnych wniosków.
Wnioski są oceniane według kolejności wpływu, o wyniku ich oceny niezwłocznie informujemy wnioskodawców za pośrednictwem poczty e-mail.

KOMUNIKAT 2: Informujemy, że pracownicy infolinii 22 578 45 80, dla pracodawców ubiegających się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

KOMUNIKAT 3: Udostępnienie funkcji elektronicznego rozliczenia środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 8 lipca 2020 r. został udostępniony formularz rozliczeniowy wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art. 15g). Aby złożyć formularz rozliczeniowy należy zalogować się na swoje konto na 
praca.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją.
Szczegółowe informacje i formularze na stronie: 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie
 

KOMUNIKAT 4: Pomoc publiczna na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wsparcie branżowe
Od 19 grudnia 2020 r. pracodawcy z 41 branż mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11935797-ochrona-miejsc-pracy-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych

KOMUNIKAT 5: Tarcza 7.0 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla dodatkowych pięciu branż
Pomoc dla dalszych pięciu branż wprowadza od 1 lutego 2021 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 152). Stanowi ono przedłużenie i uzupełnienie tarczy branżowej (Tarcza 6.0) oferującej wsparcie przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii.
Szczegółowe informacje na stronie: 
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11935797-ochrona-miejsc-pracy-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych

KOMUNIKAT 6: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z tarczy branżowej przedłużone na trzy miesiące
Przedłużenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące dla dodatkowych 16 branż przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przyjęta przez Radę Ministrów 16 kwietnia. Wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie można składać od 26 kwietnia. 
Szczegółowe informacje na stronie: 
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11935797-ochrona-miejsc-pracy-z-funduszu-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych

Komunikat: Koronawirus - bezpośrednia obsługa klientów wstrzymana do odwołania

Ważne koronawirusW związku z dalszym zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego filie w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę klientów.
Urząd pracuje w ograniczonym zakresie i wykonuje zadania niezbędne do zapewnienia pomocy klientom zewnętrznym, szczególnie dotyczy to obsługi przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.
W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, głównie wizyty przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną.
Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).
Kontakt z urzędem jest możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą internetu – wiadomość e-mail: wup@wup.mazowsze.pl i ePUAP oraz drogą pocztową, na  adres: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
W przypadku pytań oraz w sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 578 44 00 lub bezpośrednio do poszczególnych wydziałów i filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 
Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

Warszawa, 8 czerwca 2020 roku                           
http://obserwatorium.mazowsze.pl/    FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)        gwarancje dla młodzieży  KRAZ    EURES Mazowieckie Partnerstwo Lokalne Mazowiecki Rynek Pracy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2020" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 335.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia
Polska 6,5%
Mazowsze 5,4%

Statystyki i analiza

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę