Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


tarcza

Opis grafiki powyżej: Pomoc dla pracodawców dotkniętych skutkami pandemii w ramach Tarczy antykryzysowej. Dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Złóż wniosek przez stronę: praca.gov.pl. Infolinia: 22 578 45 80 czynna pn.-pt. 8.00-16.00. Email: tarcza@wup.mazowsze.pl.

 

KOMUNIKAT 1: W związku z dużą liczbą wniosków, które wpływają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Informujemy że nie jesteśmy w stanie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące etapu rozpatrywania konkretnych wniosków.
Wnioski są oceniane według kolejności wpływu, o wyniku ich oceny niezwłocznie informujemy wnioskodawców za pośrednictwem poczty e-mail.

KOMUNIKAT 2: Informujemy, że pracownicy infolinii 22 578 45 80 dla pracodawców ubiegających się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

 

KOMUNIKAT 3: Udostępnienie funkcji elektronicznego rozliczenia środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 8 lipca 2020 r. został udostępniony formularz rozliczeniowy wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art. 15g). Aby złożyć formularz rozliczeniowy należy zalogować się na swoje konto na portalu 
praca.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją.
Szczegółowe informacje i formularze na stronie - kliknij aby wyświetlić stronę w przeglądarce: 

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g)


KOMUNIKAT 4: Pomoc publiczna na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - wsparcie branżowe
Od 19 grudnia 2020 r. pracodawcy z 41 branż mogą składać wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Szczegółowe informacje na stronie - kliknij aby wyświetlić stronę w przeglądarce: 
Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


KOMUNIKAT 5: Tarcza 7.0 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla dodatkowych pięciu branż
Pomoc dla dalszych pięciu branż wprowadza od 1 lutego 2021 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 152). Stanowi ono przedłużenie i uzupełnienie tarczy branżowej (Tarcza 6.0) oferującej wsparcie przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii.
Szczegółowe informacje na stronie - kliknij aby wyświetlić stronę w przeglądarce: 
Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


KOMUNIKAT 6: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z tarczy branżowej przedłużone na trzy miesiące
Od 26 kwietnia do 30 czerwca br. mazowieccy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, oznaczoną 59 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności, ponownie mogą składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. 
Szczegółowe informacje na stronie - kliknij aby wyświetlić stronę w przeglądarce: 
Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Komunikat 7: Wsparcie z tarczy antykryzysowej dla szkolnych sklepików
Od 23 lipca br. przedsiębiorcy prowadzący sklepiki z artykułami spożywczymi, papierniczymi i piśmienniczymi w jednostkach oświatowych, którzy ponieśli straty z powodu pandemii, mogą starać się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. Wnioski można składać do 30 września br.

Szczegółowe informacje na stronie - kliknij aby wyświetlić stronę w przeglądarce:
Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

Komunikat: Ograniczenia obsługi klientów WUP w Warszawie

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem, zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (email, ePUAP). Przed wizytą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie zaleca się telefoniczne ustalenie godziny spotkania z właściwym pracownikiem merytorycznym.

Osoby wchodzące do Urzędu zobowiązane są do stosowania środka odkażającego, noszenia maseczki i zachowania bezpiecznej odległości.

Kontakt z urzędem:
- e-mail: wup@wup.mazowsze.pl i ePUAP; na adres: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub tel. 22 578 44 00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do poszczególnych wydziałów i filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
http://obserwatorium.mazowsze.pl/    FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)        gwarancje dla młodzieży  KRAZ    EURES Mazowieckie Partnerstwo Lokalne Mazowiecki Rynek Pracy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2020" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 335.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia
Polska 5,8%
Mazowsze 4,9%

Statystyki i analiza

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę