Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Baner link do Mazowieckiego Oserwatorium Rynku PracyKrajowy Fundusz Szkoleniowy baner   Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój baner banerfacebook  Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego baner      gwarancje dla młodzieży baner  Rejestr Agencji Zatrudnienia banerRejestr Instytucji Szkoleniowych baner Poradnictwo zawodowe baner   EURES baner  Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 2013-2020 banerMazowiecki Rynek Pracy baner Baner rozliczanie udzielonej pomocy Baner pomoc UKRAINA Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Jedną z grup docelowych w programie "MAZOWSZE 2022" były osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych. Planowany koszt realizacji programu to 2 650 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem  265 . W programie określony został średni koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości nie przekraczającej ...

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2021" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 300.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2020" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 335.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia
Polska 4,9%
Mazowsze 4,1%
Warszawa 1,4%

Statystyki i analiza

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
Telefon:
(22) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00
Obsługa Klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę