Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


tarcza

KOMUNIKAT: W związku z dużą liczbą wniosków, które wpływają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Informujemy że nie jesteśmy w stanie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące etapu rozpatrywania konkretnych wniosków.
Wnioski są oceniane według kolejności wpływu, o wyniku ich oceny niezwłocznie informujemy wnioskodawców za pośrednictwem poczty e-mail.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że pracownicy infolinii 22 578 45 80, dla pracodawców ubiegających się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

Koronawirus - komunikat dla klientów

Ważne koronawirusW związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego filie w Ciechanowie. Ostrołęce, Płocku, Radomiu
i Siedlcach ogranicza działalność do niezbędnego minimum. Od 16 marca kontakt klientów zewnętrznych z urzędem jest możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych  za pomocą Internetu – wiadomość e-mail (wup@wup.mazowsze.pl) i ePUAP lub pocztą pod adresem: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
W przypadku zapytań oraz w sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  22 578 44 00
lub bezpośrednio do poszczególnych wydziałów lub filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Warszawa, 16.03.2020 r.
Tomasz Sieradz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
http://obserwatorium.mazowsze.pl/    FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)        gwarancje dla młodzieży  KRAZ    EURES Mazowieckie Partnerstwo Lokalne Mazowiecki Rynek Pracy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia:

5,8%  Polska

4,7%  Mazowsze

Statystyki i analiza
  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę