Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Palący się znicz na czarnym tleZ ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki Patrycji Pietrzykowskiej

Była cenioną, energiczną, ambitną, lubianą przez pracowników i naszych klientów pracownicą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Śmierć przerwała jej plany zawodowe i osobiste. Spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy ją znali.
Patrycjo, pozostaniesz w naszej pamięci.
 
Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Komunikat: Ograniczenia obsługi klientów WUP w Warszawie

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem, zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych telefonicznie oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (email, ePUAP). Przed wizytą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie zaleca się telefoniczne ustalenie godziny spotkania z właściwym pracownikiem merytorycznym.

Osoby wchodzące do Urzędu zobowiązane są do stosowania środka odkażającego, noszenia maseczki i zachowania bezpiecznej odległości.

Kontakt z urzędem:
e-mail: wup@wup.mazowsze.pl i ePUAP; na adres: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa lub tel. 22 578 44 00
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do poszczególnych wydziałów i filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Baner link do Mazowieckiego Oserwatorium Rynku PracyKrajowy Fundusz Szkoleniowy baner   Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój baner FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)  Serwis Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego baner      gwarancje dla młodzieży baner  Rejestr Agencji Zatrudnienia banerRejestr Instytucji Szkoleniowych baner Poradnictwo zawodowe baner   EURES baner Mazowieckie Partnerstwo Lokalne baner Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 2013-2020 banerMazowiecki Rynek Pracy baner
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2020" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 000 000,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 335.

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia
Polska 5,4%
Mazowsze 4,6%

Statystyki i analiza

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę