Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


tarcza

KOMUNIKAT 1: W związku z dużą liczbą wniosków, które wpływają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Informujemy że nie jesteśmy w stanie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące etapu rozpatrywania konkretnych wniosków.
Wnioski są oceniane według kolejności wpływu, o wyniku ich oceny niezwłocznie informujemy wnioskodawców za pośrednictwem poczty e-mail.

KOMUNIKAT 2: Informujemy, że pracownicy infolinii 22 578 45 80, dla pracodawców ubiegających się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie udzielają specjalistycznych porad dotyczących spraw księgowych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.

KOMUNIKAT 3: Udostępnienie funkcji elektronicznego rozliczenia środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Od 8 lipca 2020 r. został udostępniony formularz rozliczeniowy wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art. 15g). Aby złożyć formularz rozliczeniowy należy zalogować się na swoje konto na 
praca.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją.
Szczegółowe informacje i formularze na stronie: 

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-rozliczenie
 

Komunikat: Koronawirus - bezpośrednia obsługa klientów wstrzymana do odwołania

Ważne koronawirusW związku z dalszym zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego filie w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach wstrzymuje do odwołania bezpośrednią obsługę klientów.
Urząd pracuje w ograniczonym zakresie i wykonuje zadania niezbędne do zapewnienia pomocy klientom zewnętrznym, szczególnie dotyczy to obsługi przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.
W przypadku konieczności osobistego kontaktu klienta, głównie wizyty przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikiem merytorycznym drogą elektroniczną.
Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem obowiązujących w siedzibach urzędu zasad i wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dezynfekcja, maseczka i zapewnienie odpowiedniej odległości).
Kontakt z urzędem jest możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą internetu – wiadomość e-mail: wup@wup.mazowsze.pl i ePUAP oraz drogą pocztową, na  adres: ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.
W przypadku pytań oraz w sprawach różnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 578 44 00 lub bezpośrednio do poszczególnych wydziałów i filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 
Tomasz Sieradz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 

Warszawa, 8 czerwca 2020 roku                           
http://obserwatorium.mazowsze.pl/    FACEBOOK (Aktywni Na Mazowszu)        gwarancje dla młodzieży  KRAZ    EURES Mazowieckie Partnerstwo Lokalne Mazowiecki Rynek Pracy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Grupą docelową w programie "MAZOWSZE 2019" były osoby długotrwale bezrobotne. Planowany koszt realizacji programu to 3 996 600,00 zł a liczba osób objętych wsparciem 440.

Programy aktywizacji zawodowej finansowane z rezerwy Funduszu Pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego.

Realizacja programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Zlecania działań aktywizacyjnych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na terenie Mazowsza we współpracy z agencjami zatrudnienia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Stopa bezrobocia:

6,1%  Polska

5,1%  Mazowsze

Statystyki i analiza
  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa (siedziba główna)
ul. Erazma Ciołka 10a, 01-402 Warszawa
Telefon:
(022) 578 44 00
Godziny pracy:
8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę