Poradnictwo zawodowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Poradnictwo zawodowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na MazowszuOsoby zainteresowane konsultacjami z doradcą zawodowym mogą skorzystać z usług świadczonych mailowo, telefonicznie lub online. W celu umówienia się na zdalną poradę zawodową prosimy o kontakt na adres konsultacje@wup.mazowsze.pl lub telefonicznie pod numerami:
22 532 22 04/08/41 - poradnictwo zawodowe,
22 532 22 12/43 - poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości.


Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane pomocą w wyborze odpowiedniego zatrudnienia/miejsca pracy, w podjęciu działalności gospodarczej, a także w planowaniu życia zawodowego, w nabyciu odpowiednich umiejętności i przygotowaniu się do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu oraz podejmowaniu pracy. Poradnictwo zawodowe szczególnie jest więc przydatne osobom, które:
  • chcą dokonać zmiany zawodowej lub nie wiedzą jakiej pracy szukają
  • rozpoczynają poszukiwanie pracy lub nieskutecznie poszukują zatrudnienia
  • nie wiedzą jak sobie radzić z sytuacją pozostawania bez pracy
  • chcą przygotować lub zweryfikować swoje dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)
  • chcą się przygotować do rozmów kwalifikacyjnych
  • chcą się przygotować do założenia działalności gospodarczej
 
Osoby zainteresowane naszą ofertą mogą bezpłatnie skorzystać z:  

Jak skorzystać?

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z poszczególnych usług znajdują się w ich opisach.  
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę