Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • GCI Czernice Borowe (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych powstało z inicjatywy władz samorządowych pod koniec 2003 roku. Utworzone zostało ze środków finansowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej ,,Pierwsza Praca". Placówka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych....

 • GCI Grodzisk Mazowiecki (2011)

  Gminne Centrum Informacji „Infocentrum" funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim od 2004 roku, świadcząc usługi pośrednictwa pomiędzy firmami poszukującymi pracowników a osobami poszukującymi pracy.  GCI oferuje doradztwo dla osób poszukujących pracy, pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz...

 • GCI Jabłonna (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Jabłonnie (GCI) powstało na początku 2005 roku. Jest instytucją ukierunkowaną głównie na pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, aby jednocześnie wspierać je i motywować. Żywo reaguje na potrzeby i pomysły społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza młodzieży) i jej ogólną aktywizację. GCI...

 • GCI Mała Wieś (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Małej Wsi rozpoczęło swoją działalność w dniu 6 września 2005 roku jako jednostka budżetowa Urzędu Gminy. Dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca". Gminne Centrum Informacji jest pewnego...

 • GCI Młodzieszyn (2011)

  Gminne Centrum Infornmacji w Młodzieszynie działa od 2004 roku. Centrum czynne jest od godz. 8 do 18. Młodzież i dzieci mogą w tym czasie korzystać z komputerów  (wyszukiwanie informacji, logowanie się do szkół, przeglądanie ofert pracy w kraju i za granicą). Świadczone są usługi pomocy w zredagowaniu listu motywacyjnego i...

 • GCI Orońsko (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku funkcjonuje w świetlicy, w której działa również Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. O zainteresowaniu działalnością GCI lokalnej społeczności świadczy liczba osób korzystających z jego usług. Najczęściej klientami są uczniowie szkół, studenci, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby...

 • GCI Radzanowo (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 roku. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ''Pierwsza Praca''. Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę