Działalność Gminnych Centrów Informacji - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Gminnych Centrów Informacji

 • Gminne Centra Informacji

  Gminne Centra Informacji (GCI) to placówki działające w sposób kompleksowy, umożliwiające społeczności lokalnej dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji, mające wpływ na rozwój inicjatyw lokalnych oraz promujące przedsiębiorstwa działające w regionie. Tworzenie GCI umożliwia lepszy kontakt z urzędami pracy...

 • Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (2013)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 roku. Działalność Centrum w pierwszym okresie działalności dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ''Pierwsza Praca''. Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie...

 • Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (2013)

  Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie utworzone zostało 1 kwietnia 2003 r. 1 września 2003 r. otworzono filię Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Forma prawna GCI...

 • Gminne Centrum Informacji w Sarnakach (2013)

  Gminne Centrum Informacji działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach od 2003 roku. Swoją siedzibę w 2011 roku przeniosło do budynku OSP w Sarnakach. Prowadzimy usługi w zakresie:  xero, fax, dostęp bezpłatny do siedmiu komputerów, laminowanie, bindowanie i inne. Świetlica posiada stół do ping-ponga, stół bilardowy,...

 • GCI Radzanowo (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 roku. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ''Pierwsza Praca''. Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

 • GCI Orońsko (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku w 2011 roku Gminne Centrum Informacji w Orońsku funkcjonuje w Świetlicy, w której działa również Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. W 2011 roku zakres działania Gminnego Centrum Informacji w głównej mierze polegał na: pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy z...

 • GCI Mszczonów (2012)

  Geneza GCI Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie utworzone zostało 1 kwietnia 2003 r. W dniu 1 września 2003 r. otworzono filię Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Pracy i Polityki...

 • GCI Lelis (2012)

  Gminne Centrum Informacji w Lelisie   Gminne Centrum Informacji przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie utworzone w 2005 roku nadal działa. Jego działalność zapewnia lokalnej społeczności swobodny dostęp do informacji poprzez korzystanie z najnowszych technik informatycznych. Przyczynia się do integracji...

 • GCI Jastrząb (2012)

  Centrum Kształcenia w Jastrzębiu Centrum Kształcenia w Jastrzębiu powstało dzięki staraniom Wójta Gminy Jastrząb, Zofii Kosno i funkcjonuje od 25 marca 2008 roku. Obecnie wyposażenie Centrum stanowi 10 zestawów komputerowych - stacji roboczych z dostępem do Internetu, 1 zestaw komputerowy - serwer, urządzenie tablet...

 • GCI Jabłonna (2012)

  GCI Jabłonna (2012)   Jabłonowskie Gminne Centrum Informacji (GCI) funkcjonuje obecnie jako część Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Jest instytucją ukierunkowaną przede wszystkim na wsparcie oraz regularnie prowadzoną aktywizację społeczności lokalnej. Żywo reaguje na potrzeby i pomysły mieszkańców oraz...

 • GCI Bulkowo (2012)

  Działalność GCI Bulkowo w 2011 roku Gminne Centrum Informacji w Bulkowie działa od stycznia 2005 roku. Jego siedziba znajduje się w miejscowości Worowice, położonej w odległości ok. 4 km od Urzędu Gminy. Jest nią zabytkowy dworek otoczony również zabytkowym parkiem i terenem rekreacyjnym. Biuro odpowiada za stan budynku...

 • GCI Czernice Borowe (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych powstało z inicjatywy władz samorządowych pod koniec 2003 roku. Utworzone zostało ze środków finansowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej ,,Pierwsza Praca". Placówka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych....

 • GCI Grodzisk Mazowiecki (2011)

  Gminne Centrum Informacji „Infocentrum" funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim od 2004 roku, świadcząc usługi pośrednictwa pomiędzy firmami poszukującymi pracowników a osobami poszukującymi pracy.  GCI oferuje doradztwo dla osób poszukujących pracy, pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz...

 • GCI Jabłonna (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Jabłonnie (GCI) powstało na początku 2005 roku. Jest instytucją ukierunkowaną głównie na pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, aby jednocześnie wspierać je i motywować. Żywo reaguje na potrzeby i pomysły społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza młodzieży) i jej ogólną aktywizację. GCI...

 • GCI Mała Wieś (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Małej Wsi rozpoczęło swoją działalność w dniu 6 września 2005 roku jako jednostka budżetowa Urzędu Gminy. Dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca". Gminne Centrum Informacji jest pewnego...

 • GCI Młodzieszyn (2011)

  Gminne Centrum Infornmacji w Młodzieszynie działa od 2004 roku. Centrum czynne jest od godz. 8 do 18. Młodzież i dzieci mogą w tym czasie korzystać z komputerów  (wyszukiwanie informacji, logowanie się do szkół, przeglądanie ofert pracy w kraju i za granicą). Świadczone są usługi pomocy w zredagowaniu listu motywacyjnego i...

 • GCI Orońsko (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Orońsku funkcjonuje w świetlicy, w której działa również Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. O zainteresowaniu działalnością GCI lokalnej społeczności świadczy liczba osób korzystających z jego usług. Najczęściej klientami są uczniowie szkół, studenci, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby...

 • GCI Radzanowo (2011)

  Gminne Centrum Informacji w Radzanowie (GCI) funkcjonuje od listopada 2005 roku. Działalność Centrum dofinansowana została przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III Edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów ''Pierwsza Praca''. Od początku 2008 roku w GCI w Radzanowie realizowany jest projekt Centrum...

 • GCI Pułtusk (2010)

  Gminne Centrum Informacji w Pułtusku powstało staraniem władz gminnych w 2005 r. przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Wszystkie usługi oferowane przez GCI w Pułtusku są bezpłatne. Adresatami usług GCI są mieszkańcy Gminy Pułtusk oraz turyści, a w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne,...

 • GCI Łosice (2009)

  Łosickie Centrum Informacji „INFORMA@CJA" zostało utworzone w 2003 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Działalność ŁCI ukierunkowana jest na aktywizację lokalnej społeczności oraz ożywienie rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Szczególną uwagę poświęcamy...

 • GCI Grudusk (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Grudusku   W Gminie od 2005 roku działa Gminne Centrum Informacji. Powstało z myślą o pomocy mieszkańcom gminy Grudusk w poszukiwaniu pracy i pozyskiwaniu innych informacji przy pomocy internetu. Celem GCI jest również promocja gminy. Staramy się w miarę możliwości i środków rozwijać jej...

 • GCI Gózd-Klwatka (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Klwatce powstało w 2005 r. Działalność Centrum finansowana jest przez Urząd Gminy w Goździe. GCI czynne jest pięć dni w tygodniu w zróżnicowanych godzinach, pracują w nim dwie osoby. Nasze GCI przez cały czas swojej działalności zapewnia lokalnej społeczności dostęp do Internetu, co umożliwia...

 • GCI Dąbrówka (2009)

  Gminne Centrum Kultury i Gminne Centrum Informacji w Dąbrówce Gminne Centrum Kultury istnieje od 2000 roku. Obecnie mieści się w dawnym budynku Urzędu Gminny przy ulicy T. Kościuszki 14a. Placówką od 2002 roku kieruje pani Anna Maniecka. Cieszymy się że, z każdym rokiem rozwijamy swoją działalność i pozyskujemy nowych...

 • GCI Czernice Borowe (2009)

  Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych w roku 2009 było organizatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, projektów edukacyjnych, szkoleń organizowanych na terenie gminy i w powiecie przasnyskim. 1. Zorganizowano konferencję pt. ,,Liderzy Inicjatyw Lokalnych", mającą na celu utworzenie...

 • GCI Szydłowiec (2009)

  Informacja z działalności Gminnego Centrum Informacji w Szydłowcu za 2009 r. Gminne Centrum Informacji jest obsługiwane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, w tym także w ramach stażu absolwenckiego oraz funduszu interwencyjnego.| GCI świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do...

Wyświetlanie 1 - 25 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę