Kierunek Własna Firma II - 2 edycja - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Projekt Kierunek - Własna Firma II - 2 edycja

Aktualności

Informacje dla osób składających dokumenty rekrutacyjne w dniach 16.01. - 26.01.2012r.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składanych w ramach II edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" zakończyła prace związane z oceną merytoryczną Wniosków o dotację w stosunku do których Uczestnicy...

Wstępna Lista Rankingowa Wniosków Kierunek - Własna Firma II

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składanych w ramach II edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" zakończyła prace związane z oceną merytoryczną. Zgodnie z § 7 ust. 17 Regulaminu...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Kierunek - Własna Firma II

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 7 i 8 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 11 lipca 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10A, w pokoju nr 406 odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na...

Podpisanie umów z Uczestnikami/Uczestniczkami II edycji projektu „Kierunek - Własna Firma II"

W dniu 25 maja 2012 r. odbyło się spotkanie z Uczestnikami/Uczestniczkami II edycji Projektu „Kierunek - Własna Firma II" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI „Rynek Pracy otwarty dla...

Kontakt

Biuro projektu

Nr telefonu

(22) 532 22 55; (22) 532 22 57

Adresy email

k.gwiazda@wup.mazowsze.pl
n.lachowicz@wup.mazowsze.pl
a.soczowka@wup.mazowsze.pl
e.smigasiewicz@wup.mazowsze.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę