Załóż firmę z WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Załóż firmę z WUP

Aktualności

 • Wniosek o wsparcie finansowe dla uczestników projektu ''Załóż firmę z WUP''

  Zgodnie z zasadami przyznawania wsparcia finansowego w ramach projektu realizowanego z Działania 6.2 PO KL, przekazujemy uczestnikom dokumenty niezbędne do złożenia Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój przedsiębiorczości. - Wniosek o dotację , - Biznes plan , - Harmonogram rzeczowo - finansowy , - ...

 • Informacja dla uczestników projektu ''Załóż firmę z WUP''

  Filia WUP w Ostrołęce poniżej przedstawia podział uczestników na 4 grupy szkoleniowe oraz harmonogram szkoleń i doradztwa w ramach realizowanego projektu "Załóż firmę z WUP" z Działania 6.2 PO KL. Podział uczestników na grupy szkoleniowe: Grupa I 1. Babiel Radosław 2. Bakuła Cezary Stanisław 3. Bartosiewicz Mariusz ...

 • Pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu ''Załóż firmę z WUP''

  29 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne z 78 uczestnikami projektu "Załóż firmę z WUP", w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL. Pracownicy filii WUP w Ostrołęce omówili etapy projektu, w tym przewidziane formy wsparcia: 1. Wparcie szkoleniowo - doradcze. Dla 78...

 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu ''Załóż firmę z WUP''

  Zgodnie z regulaminem Rekrutacji Kandydatów do Projektu przedstawiamy w kolejności alfabetycznej listę osób zakwalifikowanych do projektu "Załóż firmę z WUP" Działanie 6.2 PO KL oraz listę rezerwową. Pełne wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, w siedzibie filii WUP, ul.Poznańska 17 w Ostrołęce. Lista...

 • Załóż firmę z WUP - wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych

  8 marca zakończona została ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu "Załóż firmę z WUP". Ocenie merytorycznej zostały poddane 302 formularze, minimum punktowe (tj. 56 pkt. zdobyły 133 formularze). Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Kandydatów do Projektu § 7 pkt. 6 podajemy wyniki oceny...

Wyświetlanie 1 - 5 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro projektu "Załóż firmę z WUP"

Siedziba Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17

Nr telefonu: 

(29) 760 30 70

Adres email:

ostroleka@wup.mazowsze.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę