Kierunek - Własna Firma - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Projekt ''Kierunek - Własna Firma''

Aktualności

  • Wstępna Lista Rankingowa Wniosków Kierunek - Własna Firma

    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości składanych w ramach Projektu „Kierunek - Własna Firma" zakończyła prace związane z oceną merytoryczną. Wstępna Lista Rankingowa Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej...

  • Oświadczenia

    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przypomina, że zgodnie z § 16 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej warunkiem wypłaty drugiej i każdej kolejnej transzy podstawowego wsparcia pomostowego jest:  rozliczenie przez Uczestnika Projektu wykorzystania części środków...

  • Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków Kierunek - Własna Firma

    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2011 r. Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zakończyła prace związane z oceną merytoryczną Wniosków o dotację i rozpatrzeniem protestów od negatywnej oceny KOW złożonych przez Uczestników...

Kontakt

Biuro projektu 

Adres:

ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa,  pokój nr  410 i 413.

Nr telefonów:

(22) 532 22 60; (22) 532 22 38


Adresy email:

a.gryglas@wup.mazowsze.pl
p.piasecki@wup.mazowsze.pl
p.wisniewski@wup.mazowsze.pl
r.wrobel@wup.mazowsze.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę