Czas na Biznes III - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Czas na Biznes III

Aktualności

 • Konferencja podsumowująca projekt "Czas na biznes III"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Czas na biznes III", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i...

 • Informacja dla uczestników projektu

  Przypominamy, że termin składania dokumentów rozliczających wydatkowanie podstawowego wsparcia pomostowego otrzymywanego w okresie od IX.2011 r. do II.2012 r. upływa 15.03.2012 r. Jednocześnie informujemy, że do września 2012 r. na Uczestnikach projektu nadal spoczywa obowiązek dostarczania do 15. każdego miesiąca...

 • Harmonogram szkoleń specjalistycznych

    L.p. Temat szkolenia Termin Miejsce 1. Negocjacje handlowe - gr. I 10-11.12.2011 09:00 - 16:00 Hotel HETMAN ul. Warszawska 133 Siedlce 2. Negocjacje handlowe - gr. II 17-18.12.2011 09:00 - 16:00 Hotel HETMAN ul. Warszawska 133 Siedlce 3. Obsługa klienta ...

 • Wsparcie pomostowe

  Zamieszczamy poniżej wzory Wniosku oraz Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poniższy wniosek należy złożyć w Biurze Projektu w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie...

 • Lista rankingowa Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

  Informujemy, że 24.08.2011 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Lista rankingowa wniosków

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro Projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
pokój 217
telefon:
(25) 644 72 61
(25) 741 05 03
(25) 644 61 23 wew. 330

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę