Kierunek - Własna Firma IV - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Projekt Kierunek - Własna Firma IV

Aktualności

 • Wyniki IV etapu rekrutacji projektu Kierunek - Własna Firma IV

  Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego wraz z załącznikami.    Wzór umowy o udziele nie wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji wraz  z załącznikami. Wyniki IV etapu rekrutacji projektu „Kierunek - Własna Firma IV" tj. rozmów kwalifikacyjnych z...

 • Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków "Kierunek - Własna Firma IV"

  Zgodnie z  § 7 ust. 18 Regulaminu przyznawaniaśrodków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji KOW może wystąpić do Beneficjenta Uczestnik/Uczestniczka projektu, który/a w wyniku negatywnej oceny/odrzuceniu nie otrzymał/a dotacji lub otrzymał/a dotację w kwocie innej...

 • Wstępna Lista Rankingowa Wniosków "Kierunek - Własna Firma IV"

  Wstępna Lista Rankingowa Wniosków Uczestników/ Uczestniczek projektu rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Kierunek - Własna Firma IV"

 • Wnioski z załącznikami i umowa do projektu „Kierunek - Własna Firma IV"

  Wniosek z załącznikami o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: Wniosek o o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (pdf) Wniosek o o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (word) Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika /Uczestniczki projektu o skorzystaniu pomocy de minimis w okresie 3 lat wraz...

 • 20.11.2013 „Kierunek - Własna Firma IV"

  Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. (pdf), Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. (word) , Załącznik nr 3 Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, (word), Załącznik nr 4...

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Siedziba Biura Projektu:


Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa, piętro IV, pokój nr 408
tel.: 22  532 22 51, 532 22 56, 532 22 58

Adresy email:
a.gryglas@wup.mazowsze.pl
a.orzechowska@wup.mazowsze.pl
e.jus@wup.mazowsze.pl
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę