Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII - nabór I - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII - nabór I

Aktualności

 • Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku w ramach prowadzonego projektu „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, od 24 stycznia do 7 lutego br. przeprowadził ocenę formalną złożonych wniosków o przyznanie...

 • Termin składania wniosków o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości - I nabór

  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" informujemy, że osoby które ukończyły szkolenie podstawowe w ramach projektu są zobowiązane do złożenia wniosków o jednorazową dotacje na rozwój...

 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji kandydatów do projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" informujemy, że w dniach 24.10.-17.11.2012 roku został przeprowadzony IV etap rekrutacji - indywidualne wywiady/rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu. W trakcie rozmów, które trwały od 24 października do 17...

 • Wyniki oceny z III etapu rekrutacji do projektu

  Zgodnie z regulaminem rekrutacji kandydatów do projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" informujemy, że od 8 do 19 października 2012 roku został przeprowadzony III etap rekrutacji - ocena doradcza kandydatów na uczestników projektu. W trakcie oceny doradczej spośród 208 osób do kolejnego IV etapu rekrutacji...

 • Wyniki oceny formalnej formularzy złożonych w ramach projektu Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII

  W wyniku oceny formalnej prowadzonej od 10.08. do 10.09.2012 roku - w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji kandydatów do projektu "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" realizowanego w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

Wyświetlanie 1 - 5 z 6 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro Projektu                      

Adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
ul. 1 Maja 7b, 09-402 Płock

tel./fax:

(24) 264-03-75 lub 76, 268-52-41

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę