Załóż firmę z WUP III - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Załóż firmę z WUP III

Aktualności

 • Ostateczna lista rankingowa wniosków - "Załóż firmę z WUP III"

  Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości złożonych przez uczestników projektu "Załóż firmę z WUP III" (drugi nabór) realizowanego w ramach Priorytetu VI...

 • Wyniki rekrutacji do projektu "Załóż firmę z WUP III" - drugi nabór

  Zakończyła się rekrutacja w ramach drugiego naboru Projektu "Załóż firmą z WUP III". Zgodnie z § 11 ust 8 regulaminu rekrutacji kandydatów do projektu "Załóż firmę z WUP III" zamieszczamy listę uczestników projektu wraz z listą rezerwową. Lista uczestników projektu wraz z listą rezerwową będą dostępne do wglądu także w Biurze...

 • Załóż firmę z WUP III - wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych

  Zgodnie z paragrafem 8 ust. 3 regulaminu rekrutacji kandydatów do projektu "Załóż firmę z WUP III" - II nabór, informujemy, że od 7 marca do 10 kwietnia 2013 roku została przeprowadzona ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów na uczestników projektu. Dokonano oceny merytorycznej 240...

 • Załóż firmę z WUP III - wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych

  Do projektu "Załóż firmę z WUP III" - II nabór, kandydaci złożyli 241 formularzy rekrutacyjnych. Pozytywny wynik oceny formalnej otrzymało 240 formularzy, jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie. Od 7 marca 2013 roku będzie prowadzona ocena merytoryczna formularzy. Osoby, których formularze otrzymają pozytywny...

 • Załóż firmę z WUP III (pierwszy nabór) - ostateczna lista rankingowa przyznanych dotacji

  Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości złożonych przez uczestników projektu "Załóż firmę z WUP III" (pierwszy nabór) realizowanego w ramach Priorytetu VI...

Wyświetlanie 1 - 5 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro projektu „Załóż firmę z WUP III"

Siedziba Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
pokój nr 4 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę