Akademia Przedsiębiorczości VIII - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Akademia Przedsiębiorczości VIII - Projekt w ramach działania 6.2. PO KL

Aktualności

 • Informacja dla uczestników i uczestniczek projektu 'Akademia Przedsiębiorczości VIII'

  Zgodnie z § 4 ust. 4 lit. b i c umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, w celu uznania wydatków poniesionych w ramach finansowego wsparcia pomostowego za kwalifikowalne, należy złożyć oświadczenia (zamieszczone poniżej) oraz aktualny wydruk z CEDG datowane 28 maja 2014 roku. Dokumenty należy składać w biurze...

 • Informacja dla uczestników/uczestniczek projektu Akademia Przedsiębiorczości VIII

  Biuro projektu "Akademia Przedsiębiorczości VIII" podaje harmonogram dyżurów pełnionych przez specjalistów w zakresie zagadnień finansowo-księgowych zagadnień działalności gospodarczej, pomocy w efektywnym wykorzystywaniu środków finansowych oraz z zakresu prawa. W wyznaczonym terminie z doradztwa można korzystać osobiście...

 • Informacja dla uczestników projektu Akademia Przedsiębiorczości VIII

  Filia WUP w Ciechanowie zamieszcza wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wnioski należy składać w biurze projektu (ul. Wodna 1, Ciechanów, pokój 25, II piętro) w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w dniach 28 i 29 listopada br. Do pobrania Wniosek o przyznanie podstawowego...

 • Akademia Przedsiębiorczości VIII - ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji

  Filia WUP w Ciechanowie zamieszcza ostateczną listę rankingową wniosków uczestników/uczestniczek projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Akademia Przedsiębiorczości VIII" Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja...

 • Informacja dla uczestników/uczestniczek projektu 'Akademia Przedsiębiorczości VIII'

  Filia WUP w Ciechanowie zamieszcza wzory dokumentów dotyczących ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników/uczestniczek projektu "Akademia Przedsiębiorczości VIII". Wnioski należy składać w biurze projektu, ul. Wodna 1 w Ciechanowie, pokój 25, II piętro, od 9 do 22...

Wyświetlanie 1 - 5 z 10 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Ciechanowie ul. Wodna 1

06-400 Ciechanów tel.  23 673 07 30
Biuro projektu ul. Plac Jana Pawła II 15
tel. 23 672 04 85

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę