Czas na Biznes III - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Czas na Biznes III

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt "Czas na biznes III"

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Czas na biznes III", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i...

Informacja dla uczestników projektu

Przypominamy, że termin składania dokumentów rozliczających wydatkowanie podstawowego wsparcia pomostowego otrzymywanego w okresie od IX.2011 r. do II.2012 r. upływa 15.03.2012 r. Jednocześnie informujemy, że do września 2012 r. na Uczestnikach projektu nadal spoczywa obowiązek dostarczania do 15. każdego miesiąca...

Harmonogram szkoleń specjalistycznych

  L.p. Temat szkolenia Termin Miejsce 1. Negocjacje handlowe - gr. I 10-11.12.2011 09:00 - 16:00 Hotel HETMAN ul. Warszawska 133 Siedlce 2. Negocjacje handlowe - gr. II 17-18.12.2011 09:00 - 16:00 Hotel HETMAN ul. Warszawska 133 Siedlce 3. Obsługa klienta ...

Wsparcie pomostowe

Zamieszczamy poniżej wzory Wniosku oraz Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej poniższy wniosek należy złożyć w Biurze Projektu w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie...

Lista rankingowa Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, że 24.08.2011 r. zakończyła pracę Komisja Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Lista rankingowa wniosków

Wyświetlanie 1 - 5 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro Projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
pokój 217
telefon:
(25) 644 72 61
(25) 741 05 03
(25) 644 61 23 wew. 330

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę