Czas na Biznes IV - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Czas na Biznes IV

Aktualności

Stan realizacji projektu

Do projektu zostało zrekrutowanych 76 Uczestników/Uczestniczek. Wszystkie osoby otrzymały pomoc szkoleniowo-doradczą z zakresu podstaw przedsiębiorczości. 75 Osób złożyło wnioski o przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej, 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie. Komisja Oceny Wniosków pozytywnie rozpatrzyła 72 wnioski...

Zmiana Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

Informujemy, że Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej w Ramach Projektu "Czas na biznes IV" uległ kolejnej zmianie. Zmiany dotyczą odstąpienia od rozliczania podstawowego wsparcia pomostowego. Obowiązująca wersja: Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na...

Zmiana Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

Informujemy, że  Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej w Ramach Projektu "Czas na biznes IV" uległ kolejnej zmianie. Obowiązująca wersja: Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej w Ramach Projektu "Czas na biznes IV" ...

Wsparcie pomostowe oraz zmiana Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom projektu przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Czas na biznes IV" w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą Państwo...

Ostateczne listy rankingowe wniosków o dotację

Poniżej zamieszczone są Ostateczne Listy Rankingowe Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Czas na biznes IV": Lista Rankingowa Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Czas na...

Wyświetlanie 1 - 5 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Kontakt

Biuro Projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce
pokój 210
tel. (25) 644 61 23 wew. 305

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę