Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Płocku

  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – wydarzenie organizowane od 2008 roku promujące aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw odbędzie się 14–20 listopada.

 • Kolejna edycja „Spadochronu”

  Zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego „Spadochron – jak planować karierę zawodową" zorganizowało Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej płockiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Filia WUP na Festiwalu Ziemniaka

  Radomska Filia WUP promowała swoje usługi na dorocznym Festiwalu Ziemniaka, który odbył się 2 października w Muzeum Wsi Radomskiej.

 • Prezentacje ze spotkania informacyjnego na temat regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020

  30 września 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zorganizował spotkanie informacyjne na temat regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

 • XII Radomskie Targi Pracy

  Około 800 ofert dla osób poszukujących zatrudnienia przygotowali pracodawcy podczas XII Radomskich Targów Pracy, które odbyły się 30 września w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

 • Konkurs Nakręć się na sukces

  Ministerstwo Rozwoju i portal Interia.pl ogłosiły trwający do 15 października 2016 r. konkurs Nakręć się na sukces, którego celem jest promocja wsparcia, jakie oferują Fundusze Europejskie.

 • Harmonogram oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WM

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przekazuje harmonogram oceny formalnej posiedzenia komisji oceny projektów dla Osi priorytetowej VIII dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 w ramach Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do...

 • Zmieniona wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że 27 września 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1514/181/16 zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (wersja 1.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Zapraszamy na XII Radomskie Targi Pracy

  Radomska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zapraszają na XII Radomskie Targi Pracy, które odbędą się 30 września w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.

 • Filia WUP w Ciechanowie na XI Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu" w Poświętnem

  Pracownicy filii WUP W Ciechanowie wzięli udział w XI Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu” zorganizowanym 18 września br. przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne.

Wyświetlanie 1 141 - 1 150 z 3 517 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę