Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Dzień Informacji Zawodowej w Obierwi

  7 grudnia 2012 roku doradcy zawodowi uczestniczyli w Dniu Informacji Zawodowej w Zespole Szkół w Obierwi, filia WUP zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne pod nazwą "Świat zawodów". Na stoisku udzielano informacji dotyczących zawodów oraz pomocy doradców instytucji rynku pracy w dokonywaniu wyborów edukacyjnych...

 • "Radomski Biznes III" - wniosek o dotację

  Filia WUP w Radomiu zamieszcza dokumenty dla I grupy uczestników projektu "Radomski Biznes III" (Działanie 6.2 PO KL) potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wniosek, wraz z załącznikami, należy złożyć w terminie od 21 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r., w biurze...

 • Nabór wniosków w ramach Działania 4.2 RPO WM

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie...

 • Informacja dla uczestników projektu Akademia Przedsiębiorczości VI - I i II nabór

  Filia WUP w Ciechanowie podaje harmonogram dyżurów pełnionych przez specjalistów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej i doradztwa finansowego. Dyżury są pełnione w siedzibie filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Wodna 1. W wyznaczonych terminach z usług doradców można korzystać osobiście, telefonicznie (23 673 07 48)...

 • Komunikat dotyczący listy rankingowej wniosków ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2012

  Uprzejmie informujemy,że Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 2648/218/12 zatwierdził w dniu 18 grudnia 2012r. listę rankingową wniosków ocenionych w konkursie otwartym nr 2/6.1.1/2012. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadził czynności konkursu otwartego, oznaczonego numerem 2/6.1.1/2012 od dnia 5.09.2012 r....

 • Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012

  Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na...

 • Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012

  Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na...

 • Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012

  Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na...

 • Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012

  Komunikat o zamknięciu konkursu otwartego 2/6.1.1/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na...

 • Informacja dla uczestników pierwszego naboru projektu "Załóż firmę z WUP III"

  Zgodnie z § 4 regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wnioski o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami można składać od momentu umieszczenia informacji na stronie internetowej do 8.01.2013 roku. Wnioski o dotację będą przyjmowane w siedzibie filii...

Wyświetlanie 1 - 10 z 437 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę