Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Warsztaty dla bezrobotnych w Ciechanowie

  12 i 26 marca 2008 r., Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii WUP w Ciechanowie organizuje bezpłatne zajęcia warsztatowe "Moje miejsce na rynku pracy". Warsztaty adresowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Tematem zajęć będzie analiza własnych możliwości, kwalifikacji, umiejętności,...

 • Targi Edukacyjne w Płońsku

  3 marca 2008 roku odbyły się już po raz siódmy Targi Edukacyjne "Wiedza i aktywność szansą na sukces", skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płońskiego. Młodzież szkolna zapoznała się z ofertą edukacyjną, przedstawioną przez wyższe uczelnie z subregionu ciechanowskiego i z terenów ościennych....

 • PO KL- konferencja w Sokołowie Podlaskim

  26 lutego 2008 r., Filia WUP w Siedlcach zorganizowała w Sokołowie Podlaskim szóstą, przedostatnią konferencję informacyjno - szkoleniową z cyklu "Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Tworzenie projektów". Konferencję zorganizowano w ramach realizacji projektu "Strategia promocji EFS" Działania...

 • Praca z internetu

  7 marca 2008 r., Filia WUP w Siedlcach organizuje kolejne spotkanie informacyjne "Internet w poszukiwaniu pracy". Szkolenie jest adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem Internetu do poszukiwania pracy. Na zajęciach uczestnicy poznają zasady zakładania i korzystania z poczty e-mail, wypełniania aplikacji on-line,...

 • Francuskie Dni Kariery

  28 i 29 lutego 2008 r., Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała II Francuskie Dni Kariery, które odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Oferty dla studentów oraz młodzieży pracującej i poszukującej pracy, zainteresowanej zatrudnieniem we francuskich firmach, przedstawili przedsiębiorcy oraz szkolne i...

 • Nieznaczny wzrost bezrobocia

  W styczniu 2008 roku, w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,3 %. W powiatowych urzędach pracy województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 225.661 bezrobotnych, w tym 118.624 kobiety, tj. 52,6% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5.737 osób (2.6%),...

 • Promocja Działania 6.1 PO KL w Radomiu

  27 lutego 2008 r., Filia WUP w Radomiu zorganizowała w Wyższej Szkole Handlowej ostatnią konferencję informacyjno - promocyjną z cyklu "Aplikowanie o środki w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Sylwia Zbucka, z Wydziału Wdrażania EFS WUP w Warszawie, mówiła jakich błędów formalnych i merytorycznych...

 • Współpraca polsko - ukraińska

  3 marca 2008 r., Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza zorganizowała kolejne spotkanie informacyjne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentanci firm i agencji...

 • Nie bądź czarną owcą - wyjdź na prostą

  26 i 27 lutego 2008 r, w Warszawie odbyła się konferencja "Integracja społeczno-zawodowa skazanych". Spotkanie zorganizowały Partnerstwa na Rzecz Rozwoju: lubelskie -"Wyjść na prostą" i wołowskie - "Czarna Owca. Skazani na ochronę przyrody". Podczas konferencji zaprezentowano projekty zrealizowane w ramach Inicjatywy...

 • Partnerstwa lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza

  28 lutego 2008 r., w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku odbyła się konferencja "Partnerstwa lokalne - drogą do rozwoju Mazowsza. Konferencję zorganizowały Filia WUP w Płocku oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było przedstawienie znaczenia partnerstwa dla rozwoju lokalnego,...

Wyświetlanie 3 981 - 3 990 z 4 079 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę