Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Interpretacja IZ PO WER dotycząca stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych

MIR przygotowało interpretację dotyczącą stosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopa bezrobocia w październiku

Na koniec października 2015 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 216 269 bezrobotnych, w tym 105 797 kobiet (48,9 proc.). Stopa bezrobocia wyniosła 8,4 proc. (średnia dla kraju 9,6 proc.).

Informacja o kontynuacji działalności instytucji w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przypomina instytucjom szkoleniowym zarejestrowanym w RIS o obowiązku poinformowania tut. Urzędu, o kontynuacji działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, tj. 2016.

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

30 grudnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020

Spotkanie doradców zawodowych w Płocku

Spotkanie dla doradców zawodowych powiatowych urzędów pracy oraz przedstawicieli akademickich biur karier z terenu działania filii WUP w Płocku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej...

Siedlecka filia w szkołach ponadgimnazjalnych

Siedlecka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach promocji realizowanych przedsięwzięć rozpoczęła cykl spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Podsumowanie II Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim

Podsumowanie konkursu to okazja, by finaliści zaprezentowali się przed audytorium złożonym z organizatorów, dyrekcji szkół, mediów oraz koleżanek i kolegów, którzy również brali udział w konkursie.

Prezentacje ze spotkania informacyjno-promocyjnego z zakresu dokumentacji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII, Działanie 8.2, RPO WM

21 grudnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zorganizował spotkanie informacyjno-promocyjne z zakresu dokumentacji naboru wniosków dotyczących konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15

Barometr zawodów dla partnerów rynku pracy

Barometr zawodów jako narzędzie wspomagające partnerów rynku pracy – seminarium pod takim hasłem 18 grudnia zorganizowała filia WUP w Radomiu.

XIII edycja Gali Christmas Party

Gala Charytatywna Christmas Party odbyła się tradycyjnie pod hasłem „Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo".

Wyświetlanie 1 - 10 z 229 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę