Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dla uczestników/uczestniczek projektu Akademia Przedsiębiorczości VIII

  Biuro projektu "Akademia Przedsiębiorczości VIII" podaje harmonogram dyżurów pełnionych przez specjalistów w zakresie zagadnień finansowo-księgowych zagadnień działalności gospodarczej, pomocy w efektywnym wykorzystywaniu środków finansowych oraz z zakresu prawa. W wyznaczonym terminie z doradztwa można korzystać osobiście...

 • Komunikat o zawieszeniu konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.1 PO KL, z dniem 17 stycznia 2014 r. ZAWIESZA konkurs nr 2/6.1.1/2013 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działanie...

 • Zmiana w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013

  Uległa zmianie dokumentacja konkursowa w ramach konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013 dla Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Zmiana w dokumentacji konkursowej dotyczy sprostowania pomyłki kryterium strategicznego nr 3 "Projekt realizowany jest na terenie powiatu, w...

 • Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 2/6.1.1/2013

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wprowadził istotną zmianę do dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr 2/6.1.1/2013 dla Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Ogłoszenie o zmianie w dokumentacji konkursowej

 • Zrekrutowano kolejną grupę do projektu "Mobilny Radom - staże w Niemczech"

  Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 7 stycznia 2014 roku. 8 stycznia uczestnicy wzięli udział w warsztatach. To już trzecia grupa osób, które stają przed szansą na podniesienie swoich kwalifikacji na zagranicznym rynku pracy i zdobycie tam doświadczenia zawodowego. Projekt "Mobilny Radom - staże w Niemczech" realizowany jest...

 • Dni Aktywności Zawodowej

  Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ostrołęckiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspólnie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim w grudniu 2013 roku wzięli udział w kolejnych Dniach Aktywności Zawodowej w gminach powiatu makowskiego. Dzień Aktywności Zawodowej odbył...

 • "Radomski Biznes IV" - dokumenty do rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego

  Radomska filia WUP zamieszcza dokumenty dla uczestników projektu "Radomski Biznes IV" (Działanie 6.2 PO KL) wymagane podczas rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego. W celu dokonania rozliczenia dotacji uczestnik projektu przedkłada: 1. szczegółowe zestawienie...

Wyświetlanie 241 - 247 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę