Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Aktualności

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Przekazujemy korektę listy projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie podjął decyzję o skierowaniu dodatkowego projektu do negocjacji w ramach konkursu o nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 Działania 1.2 Wsparcie...

Korekta listy projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy skorygowaną listę projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19. Korekcie uległa kwota dofianansowania - poz. nr 19.

Lista projektów skierowanych do negocjacji

Udostępniamy zaktualizowaną listę projektów skierowanych do negocjacji po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę