Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

  W roku akademickim 2010/2011 w ramach działalności Akademickiego Biura Karier i  partnerstwa z Ochotniczymi Hufcami Pracy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu i Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej  zrealizowano  175 płatnych staży oraz  114 praktyk zawodowych. Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie...

 • Seminarium na UW

  W dniu 15 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium "Współpraca uczelni a rynek pracy - Nowe wyzwania w dobie kryzysu i w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym". Seminarium odbyło się w...

 • Politechnika Warszawska

  KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Za pośrednictwem BK można skorzystać z bogatej bazy ofert pracy, praktyk i staży. Podczas prezentacji firm istnieje okazja do spotkania się ze swoim potencjonalnym pracodawcą „oko w oko". W roku akademickim 2010/2011, w ramach cyklu „Spotkania z...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 r. Oficjalnie zostało powołane przez Jego Magnificencję Rektora Księdza prof. dr hab. Ryszarda Rumianka w grudniu 2005 roku (zarządzenie nr 47/2005 z dn.20.12.2005r). Pomysłodawcą i twórcą strategii rozwoju oraz kierownikiem...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biuro ds. Absolwentów działa w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Wcześniej funkcjonowało pod nazwą Ośrodek Promocji Absolwentów, a od 2004 r. jako Centrum Karier. Następnie w wyniku połączenia Działu Marketingu...

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Historia Biura Karier (BK) Wojskowej  Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  rozpoczęła się  w 2006 roku.  1 marca 2006 roku  w ramach Działu Spraw Studenckich  powstało  Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów WAT,  które spełnia funkcje Akademickiego Biura Karier.  W realizacji swych zadań Biuro współpracuje z...

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest prestiżową uczelnią kształcącą osoby cywilne na kierunkach: Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarniczego i Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego, a także oficerów pożarnictwa. Biuro Karier w SGSP istnieje od  stycznia 2003 r. Pomysł jego powołania powstał latem 2002 roku, kiedy to...

 • Seminarium na UW

  W dniu 16 grudnia 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium "Kompetencje w cenie. Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście potrzeb pracodawców". Seminarium odbyło się w przepięknej, stylowej Sali Balowej,...

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie...

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

  Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem ul. Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa tel. 22 855 49 16 w. 105 www.biurokarier.wszp.edu.pl www.warsztaty.wszp.edu.pl biurokarier@wszp.edu.pl DORADZTWO ZAWODOWE Nasi doradcy zawodowi pomogą, jeśli: straciłeś pracę lub boisz się tego,  nie masz...

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z najdłużej działających akademickich biur karier wśród uczelni medycznych w Polsce. Nasze początki sięgają 2002 roku, kiedy to byliśmy częścią jednostki naukowej ówczesnej Akademii Medycznej - Pracowni Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Jak większość biur karier...

 • Akademickie Biuro Karier. Absolwent wyższej uczelni na rynku pracy

  Opracowanie WUP poświęcone funkcjonowaniu akademickich biur karier na mazowieckich uczelniach oraz ich roli we wprowadzaniu absolwentów uczelni na rynek pracy. Załączniki Akademickie Biuro Karier. Absolwent wyższej uczelni na...

 • Akademickie Biura Karier na Mazowszu. Raport

  Publikacja zawiera wyniki ankiet przeprowadzonych w ABK w województwie mazowieckim w I kwartale 2009 r. Załączniki Akademickie Biura Karier na Mazowszu. Raport (pdf, 211 KB)

Wyświetlanie 51 - 63 z 63 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę