Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Spotkanie dla pracowników Akademickich Biur Karier

  16 grudnia 2015 r. już po raz czternasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z WUP w Warszawie zorganizowały spotkanie dla pracowników ABK.

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

  Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało 1 października 2003 r. Inicjatywa utworzenia Biura Karier zrodziła się między innymi z potrzeby studentów i absolwentów, którzy zorientowani byli, poza edukacją, również na wybór odpowiedniej drogi zawodowej. Kiedy zatem okazało się, że studenci...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Biuro Karier jest wydzieloną jednostką organizacyjną Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Misją Biura Karier jest szeroko rozumiana pomoc kierowana do studentów i absolwentów Uczelni, pragnących zdobyć lub doskonalić własne...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami w Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii   Działamy w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Głównymi zadaniami Sekcji jest pomoc studentom i...

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od kilku lat należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje zadania mające...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę