Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Collegium Civitas

  Główną ideą Centrum Karier Collegium Civitas jest wszechstronne wsparcie studentów oraz absolwentów Uczelni w procesie wchodzenia na rynek pracy . Głównymi celami działalności są rozwój i kształtowanie kariery zawodowej oraz wielokierunkowa współpraca z potencjalnymi pracodawcami. Uczelnia współpracuje z instytucjami...

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Współudział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie - "Monitoring losów absolwenta w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy".   Niełatwa sytuacja...

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

  Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica zostało powołane przez władze Uczelni, aby służyć studentom i absolwentom wyższych uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.   3 listopada 2003 r. biuro zostało wpisane do...

 • Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

  Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej. 12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym.   Biuro Karier...

 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie działa już od 2010 roku. Jest wyjątkowe, ponieważ nasi studenci też są wyjątkowi. Większość z nich to sportowcy albo osoby związane ze sportem, dlatego też trudno jest sprostać wymaganiom tego dość wąskiego grona osób.   Pomagamy  interesantom  w wyborze ścieżki kariery,...

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora WSGE dnia 10 listopada 2011 r. Biuro Karier WSGE od momentu powołania należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje...

 • Akademia Leona Koźmińskiego

  Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego jest jednostką organizacyjną, która stanowi miejsce pierwszego kontaktu zarówno dla klienta wewnętrznego, jakim jest student i absolwent, jak również dla klienta zewnętrznego, takiego jak mniejsze i większe przedsiębiorstwa, korporacje, ale też organizacje...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego (2014)

  Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną utworzoną w 2010 r. Celem Centrum jest kształtowanie umiejętności psychospołecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów do znalezienia zatrudnienia...

 • Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim - 22 stycznia 2014 r.

  Studencie - praktykuj!  22 stycznia 2014 r. już po raz trzynasty Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zorganizowały seminarium dla pracowników Akademickich Biur Karier zrzeszonych w Mazowieckiej Sieci Biur Karier. W tym roku rozmawiano...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę