Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Seminarium na UW

  30 listopada 2012 roku Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zorganizowały seminarium "Ku skuteczniejszej działalności  Akademickich Biur Karier na Mazowszu - Wzmocnienie roli ABK w lepszym przygotowaniu studentów i absolwentów we...

 • Politechnika Warszawska

  KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Rok akademicki 2011/2012, dla  Biura Karier PW to działania na rzecz przedsiębiorczości i wspierania innowacyjności.  Liczne spotkania z organizacjami wspierającymi działania na rzecz realizacji celów zawodowych studentów oraz absolwentów, spotkały się z bardzo...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

  Biuro Karier Zawodowych PWSZ w Płocku działa z myślą o rozwoju Studentów  i Absolwentów. Po ukończeniu studiów licencjackich niektórzy rozważają wybór kolejnego kierunku studiów, jednak większość  na tym etapie życia, myśli o podjęciu zatrudnienia. Zaczyna wkraczać na rynek pracy, gdzie początkowo należy wręcz zawalczyć o...

 • Collegium Civitas

  Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku. Jego celem jest wspieranie studentów oraz absolwentów Collegium Civitas w zdobywaniu praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy oraz w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia po studiach. W celu usprawnienia...

 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

  Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Obok działalności dydaktycznej i naukowej Uczelnia stawia sobie za cel skuteczne przygotowanie studentów do aktywnego wkroczenia na rynek pracy. Z tego względu w lipcu 2001 r. została powołana specjalna...

 • Wyższa Szkoła Menedżerska

  Wyższa Szkoła Menedżerska jako pierwsza spośród polskich uczelni niepaństwowych zorganizowała Biuro Karier, które zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach łączących się z profilem szkoły, rynkiem pracy, możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaganiem zainteresowanym w podejmowaniu...

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Wchodząc w nowy rok akademicki 2011/2012 Biuro Karier "PARTNER" działające w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zaprasza wszystkich studentów do współpracy i działania. Jesteś człowiekiem z inicjatywą masz głowę pełną ciekawych pomysłów. Już podczas studiów zadbaj o jakość swojej kariery...

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

  Biuro Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora powstało dnia 1 października 2003 r. To jednostka organizacyjna, której głównym zadaniem jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby...

 • Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa

  Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest uczelnią niepaństwową, działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TBM-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej.12/ oraz na podstawie statutu i ustawy o szkolnictwie wyższym. Strona Biura...

 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych to jedna z najlep­szych Uczelni w Polsce - wyróżniana przez pracodawców, studentów i media. Powstała w 1994 roku na mocy porozumień rządów Polski i Japonii.  Szcze­gólny nacisk kładzie na program nauczania, który jest systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w...

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

  Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni.  20 września 2006 r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.  Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy....

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

  W roku akademickim 2010/2011 w ramach działalności Akademickiego Biura Karier i  partnerstwa z Ochotniczymi Hufcami Pracy, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu i Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej  zrealizowano  175 płatnych staży oraz  114 praktyk zawodowych. Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę