Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Seminarium na UW

  W dniu 15 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium "Współpraca uczelni a rynek pracy - Nowe wyzwania w dobie kryzysu i w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym". Seminarium odbyło się w...

 • Politechnika Warszawska

  KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Za pośrednictwem BK można skorzystać z bogatej bazy ofert pracy, praktyk i staży. Podczas prezentacji firm istnieje okazja do spotkania się ze swoim potencjonalnym pracodawcą „oko w oko". W roku akademickim 2010/2011, w ramach cyklu „Spotkania z...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 r. Oficjalnie zostało powołane przez Jego Magnificencję Rektora Księdza prof. dr hab. Ryszarda Rumianka w grudniu 2005 roku (zarządzenie nr 47/2005 z dn.20.12.2005r). Pomysłodawcą i twórcą strategii rozwoju oraz kierownikiem...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Biuro ds. Absolwentów działa w SGH od 1995 r., pomagając studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc pracy. Wcześniej funkcjonowało pod nazwą Ośrodek Promocji Absolwentów, a od 2004 r. jako Centrum Karier. Następnie w wyniku połączenia Działu Marketingu...

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Historia Biura Karier (BK) Wojskowej  Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  rozpoczęła się  w 2006 roku.  1 marca 2006 roku  w ramach Działu Spraw Studenckich  powstało  Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów WAT,  które spełnia funkcje Akademickiego Biura Karier.  W realizacji swych zadań Biuro współpracuje z...

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest prestiżową uczelnią kształcącą osoby cywilne na kierunkach: Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarniczego i Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego, a także oficerów pożarnictwa. Biuro Karier w SGSP istnieje od  stycznia 2003 r. Pomysł jego powołania powstał latem 2002 roku, kiedy to...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę