Działalność Akademickich Biur Karier - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Nagłówek

Działalność Akademickich Biur Karier

 • Współpraca między biurami karier i partnerami rynku pracy

  Coroczne spotkanie z pracownikami mazowieckich biur karier odbyło się 30 listopada 2017 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Tym razem spotkaliśmy się, aby zastanowić się nad współpracą pomiędzy biurami karier a partnerami rynku.   W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji dotyczącej ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstało w 2005 roku. Należy do  Ogólnopolskiej oraz Mazowieckiej Sieci Biur Karier i realizuje swoją misję poprzez szereg działań, które służą wsparciu studentów i absolwentów w poruszaniu się po rynku pracy. Biuro Karier aktywizuje środowisko akademickie poprzez...

 • Akademia Leona Koźmińskiego

  W poszukiwaniu nowych form zaangażowania   Każde biuro karier boryka się z problemem mniejszego zaangażowania studentów w część inicjatyw. Są warsztaty, na których frekwencja jest niska, są projekty, w które nikt zbyt chętnie się nie angażuje. Często wtedy zastanawiamy się nad różnymi możliwościami zachęty lub też...

 • Politechnika Warszawska 2017

  KARIEROpomocni, czyli Biuro Karier Politechniki Warszawskiej   Misją Biura Karier jest kompleksowe wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów w kreowaniu kariery. Cel ten realizowany jest dzięki bogatej ofercie usług – konsultacji z doradcą kariery, coachem, testom psychologicznym oraz warsztatom dotyczącym...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę