Partnerstwo dla pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


Projekt pilotażowy "Partnerstwo dla pracy"

Aktualności

 • Efekty pilotażu na koniec lutego 2014 r.

  Na podstawie informacji udostępnionych przez Urzędy Pracy w Płocku, Radomiu i Warszawie oraz Dostawcę usług - WYG International Sp. z o.o. ustalono, że w wynku działań podjętych w ramach projektu do końca lutego 2014 r. 415 osób podjęło pracę, z tego 119 osób w Radomiu, 90 osób w Płocku oraz 206 osób w Warszawie. W grupie,...

 • Kolejne rekrutacje zastępcze Ewaluacja projektu

  W styczniu Dostawca usług uruchomił kolejne rekrutacje zastępcze - w Ośrodku aktywizacyjnym w Płocku i w Radomiu. Ponadto na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczej działania rozpoczęła firma IBC Group Central Europe Holdnig SA, która przeprowadzi ewaluację projektu pilotażowego "Partnerstwo dla pracy"....

 • Podsumowanie pilotażu na zakończenie roku kalendarzowego

  Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. u Dostawcy usług stawiły się 984 osoby bezrobotne, w tym: 496 osób (50% grupy) długotrwale bezrobotnych, 116 kobiet (12% grupy) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, 325 osób (33% grupy) powyżej 50 roku życia oraz 47 osób (5%...

 • Po raz pierwszy uruchomiono rekrutację zastepczą

  Z uwagi na rezygnację części uczestników z udziału w projekcie do pilotażu skierowano kolejne osoby bezrobotne, które w ramach tzw. rekrutacji zastępczej rozpoczną proces aktywizacji u Dostawcy usług. W Płocku w ramach rekrutacji zastępczej skierowano do projektu 3 osoby, a w Radomiu 21.  Dostawca usług - firma WYG...

 • Pierwsze efekty pilotażu

  Pilotaż "Partnerstwo dla pracy" trwa już prawie cztery miesiące. Po etapie rekrutacji i diagnozy (prowadzonej przez doradców zawodowych), Dostawca usług rozpoczął tzw. usługi aktywizacyjne, w których kluczową rolę odgrywa aktywne pośrednictwo pracy. Jest ono prowadzone przez trenerów pracy, których zadaniem...

Wyświetlanie 6 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę